Ngày cập nhật: 29/01/2022
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)