Ngày cập nhật: 26/10/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)