Ngày cập nhật: 25/10/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)