Ngày cập nhật: 02/12/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)