Ngày cập nhật: 06/03/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)