Ngày cập nhật: 01/08/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)