Ngày cập nhật: 09/05/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)