Ngày cập nhật: 13/04/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)