Ngày cập nhật: 12/04/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)