Ngày cập nhật: 19/06/2021
Giá tại thời điểm (chưa gồm thuế & phí)