Chặng bay Giá vé
Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 10/05/2021 85.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 10/05/2021 85.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh ngày 16/04/2021 36.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng ngày 17/04/2021 36.000đ Đặt vé
Vinh đi Hồ Chí Minh ngày 11/05/2021 85.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Vinh ngày 10/05/2021 85.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 19/04/2021 36.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Huế ngày 10/05/2021 31.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Hải Phòng ngày 10/05/2021 85.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn ngày 10/05/2021 31.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa ngày 10/05/2021 85.000đ Đặt vé
Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh ngày 10/05/2021 31.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 16/04/2021 36.000đ Đặt vé
Huế đi Hồ Chí Minh ngày 10/05/2021 31.000đ Đặt vé
Hải Phòng đi Hồ Chí Minh ngày 10/05/2021 85.000đ Đặt vé
Thanh Hóa đi Hồ Chí Minh ngày 11/05/2021 85.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Nha Trang ngày 10/05/2021 170.000đ Đặt vé
Nha Trang đi Hà Nội ngày 13/05/2021 85.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Phú Quốc ngày 18/04/2021 36.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đồng Hới ngày 17/04/2021 48.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Phú Quốc ngày 04/05/2021 149.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Lạt ngày 10/05/2021 93.000đ Đặt vé
Đồng Hới đi Hồ Chí Minh ngày 16/04/2021 48.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Quy Nhơn ngày 10/05/2021 59.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Chu Lai ngày 10/05/2021 31.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Nha Trang ngày 11/05/2021 31.000đ Đặt vé
Quy Nhơn đi Hà Nội ngày 08/05/2021 69.000đ Đặt vé
Phú Quốc đi Hà Nội ngày 11/05/2021 255.000đ Đặt vé
Đà Lạt đi Hà Nội ngày 12/05/2021 93.000đ Đặt vé