Chặng bay Giá vé
Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 17/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 17/04/2021 99.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 49.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng ngày 17/04/2021 49.000đ Đặt vé
Vinh đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Vinh ngày 16/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn ngày 19/04/2021 49.000đ Đặt vé
Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 49.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Phú Quốc ngày 18/04/2021 49.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đồng Hới ngày 19/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Lạt ngày 18/04/2021 199.000đ Đặt vé
Đồng Hới đi Hồ Chí Minh ngày 16/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Chu Lai ngày 19/04/2021 49.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Nha Trang ngày 17/04/2021 49.000đ Đặt vé
Đà Lạt đi Hà Nội ngày 15/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 25/04/2021 49.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Huế ngày 24/04/2021 49.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 16/04/2021 49.000đ Đặt vé
Huế đi Hồ Chí Minh ngày 17/04/2021 49.000đ Đặt vé