3,000,000đ
2,400,000đ
1,800,000đ
1,200,000đ
600,000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
6
7
8
9
10
11
Biểu đồ vé máy bay TP Vinh - Phú Quốc giá rẻ nhất theo các tháng trong năm