3,000,000đ
2,400,000đ
1,800,000đ
1,200,000đ
600,000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
12
1
2
Biểu đồ vé máy bay Quy Nhơn - Hải Phòng giá rẻ nhất theo các tháng trong năm