2,500,000đ
2,400,000đ
2,300,000đ
2,200,000đ
2,100,000đ
2,000,000đ
1,900,000đ
1,800,000đ
1,700,000đ
1,600,000đ
1,500,000đ
1,400,000đ
1,300,000đ
1,200,000đ
1,100,000đ
1,000,000đ
900,000đ
800,000đ
700,000đ
600,000đ
500,000đ
400,000đ
300,000đ
200,000đ
100,000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
1
Biểu đồ vé máy bay Hải Phòng - Quy Nhơn giá rẻ nhất theo các tháng trong năm