2,400,000đ
1,800,000đ
1,200,000đ
600,000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
11
12
1
2
Biểu đồ vé máy bay Hà Nội - Cần Thơ giá rẻ nhất theo các tháng trong năm