1,500,000đ
1,200,000đ
900,000đ
600,000đ
300,000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
10
11
12
1
2
Biểu đồ vé máy bay Hà Nội - Tuy Hoà giá rẻ nhất theo các tháng trong năm