Cập nhật: 19-06-2021
Giờ bay Hãng bay Mã hiệu chuyến bay Ngày bay
13:20
BMV
15:05
HAN
Vietjet Air VJ492
15:40
BMV
17:25
HAN
Vietjet Air VJ494
08:05
PQC
10:10
HAN
Vietjet Air VJ442
09:45
PQC
11:50
HAN
Vietjet Air VJ458
12:25
PQC
14:25
HAN
Vietjet Air VJ454
13:30
PQC
15:35
HAN
Vietjet Air VJ452
17:10
PQC
19:15
HAN
Vietjet Air VJ456
18:35
PQC
20:40
HAN
Vietjet Air VJ498
18:50
PQC
20:55
HAN
Vietjet Air VJ446
20:05
PQC
22:05
HAN
Vietjet Air VJ450
08:25
DLI
10:15
HAN
Vietjet Air VJ408
09:25
DLI
11:15
HAN
Vietjet Air VJ414
16:05
DLI
18:15
HAN
Vietjet Air VJ402
19:05
DLI
20:55
HAN
Vietjet Air VJ404
22:00
DLI
23:50
HAN
Vietjet Air VJ412
23:15
DLI
01:05
HAN
Vietjet Air VJ406
08:20
UIH
09:55
HAN
Vietjet Air VJ432
14:45
UIH
16:25
HAN
Vietjet Air VJ434
18:35
UIH
20:15
HAN
Vietjet Air VJ430
13:20
TBB
14:55
HAN
Vietjet Air VJ448
10:25
BMV
12:10
HAN
Bamboo Airways QH1402
18:05
BMV
19:50
HAN
Bamboo Airways QH1404
09:50
PQC
11:55
HAN
Bamboo Airways QH1622
12:50
PQC
14:55
HAN
Bamboo Airways QH1624
17:55
PQC
20:00
HAN
Bamboo Airways QH1626
07:25
DAD
08:45
HAN
Bamboo Airways QH102
10:05
DAD
11:25
HAN
Bamboo Airways QH104
15:10
DAD
16:30
HAN
Bamboo Airways QH122
23:00
DAD
00:20
HAN
Bamboo Airways QH124
18:00
VDH
19:00
HAN
Bamboo Airways QH1242
07:00
SGN
09:10
HAN
Vietnam Airlines VN-242
09:30
SGN
11:40
HAN
Bamboo Airways QH-224
09:35
SGN
11:45
HAN
Vietjet Air VJ-140
10:00
SGN
12:10
HAN
Vietnam Airlines VN-210
13:25
SGN
15:25
HAN
Bamboo Airways QH-240
14:00
SGN
16:10
HAN
Vietnam Airlines VN-214
16:30
SGN
18:40
HAN
Bamboo Airways QH-244
17:00
SGN
19:10
HAN
Vietnam Airlines VN-272
21:00
SGN
23:10
HAN
Vietnam Airlines VN-286
11:00
BMV
12:45
HAN
Bamboo Airways QH-1404
13:00
BMV
14:45
HAN
Vietnam Airlines VN-1602
17:05
PQC
19:10
HAN
Bamboo Airways QH-1626
09:35
DLI
11:25
HAN
Bamboo Airways QH-1422
15:30
DLI
17:25
HAN
Vietnam Airlines VN-1574
10:40
DAD
12:00
HAN
Bamboo Airways QH-104
12:00
DAD
13:20
HAN
Vietnam Airlines VN-164
15:30
DAD
16:45
HAN
Vietjet Air VJ-514
10:00
UIH
11:40
HAN
Bamboo Airways QH-1212
12:30
DIN
13:35
HAN
Vietnam Airlines VN-8203
15:10
DAD
16:30
HAN
Vietnam Airlines VN-172
16:15
DAD
17:35
HAN
Vietnam Airlines VN-168
20:30
UIH
22:10
HAN
Bamboo Airways QH-1216
06:00
SGN
08:10
HAN
Vietjet Air VJ-120
07:30
SGN
09:40
HAN
Bamboo Airways QH-204
09:00
SGN
11:10
HAN
Vietnam Airlines VN-248
12:25
SGN
14:35
HAN
Vietjet Air VJ-150
14:40
SGN
17:00
HAN
Pacific Airlines VN-6014
15:00
SGN
17:05
HAN
Vietnam Airlines VN-266
15:10
SGN
17:15
HAN
Vietjet Air VJ-152
16:00
SGN
18:10
HAN
Vietnam Airlines VN-216
20:00
SGN
22:10
HAN
Vietnam Airlines VN-220
16:25
PQC
18:30
HAN
Bamboo Airways QH-1624
16:00
UIH
17:40
HAN
Vietnam Airlines VN-7620
12:35
SGN
15:10
HAN
Pacific Airlines VN-6012
21:20
SGN
23:35
HAN
Vietjet Air VJ-160
12:55
BMV
14:45
HAN
Vietnam Airlines VN-7602
15:20
DLI
17:20
HAN
Vietnam Airlines VN-7572
18:50
DAD
20:10
HAN
Vietnam Airlines VN-7168
11:45
UIH
13:25
HAN
Bamboo Airways QH1212
15:10
UIH
16:50
HAN
Bamboo Airways QH1214
17:45
UIH
19:25
HAN
Bamboo Airways QH1216
07:15
SGN
09:15
HAN
Pacific Airlines VN-6004
12:00
SGN
14:10
HAN
Vietnam Airlines VN-212
16:15
SGN
18:35
HAN
Pacific Airlines VN-6016
19:00
SGN
21:10
HAN
Vietnam Airlines VN-280
19:20
SGN
21:25
HAN
Pacific Airlines VN-6020
20:30
SGN
22:55
HAN
Pacific Airlines VN-6022
21:30
SGN
23:25
HAN
Pacific Airlines VN-6024
13:35
PQC
15:50
HAN
Vietnam Airlines VN-1232
16:05
PQC
18:20
HAN
Vietnam Airlines VN-1236
10:25
DLI
12:25
HAN
Vietnam Airlines VN-1572
17:40
DAD
19:00
HAN
Pacific Airlines VN-6088
18:30
DAD
19:50
HAN
Vietnam Airlines VN-182
13:45
UIH
15:20
HAN
Vietnam Airlines VN-7626
16:40
UIH
18:20
HAN
Vietnam Airlines VN-1624
06:30
SGN
09:05
HAN
Pacific Airlines VN-6002
10:10
HUI
11:30
HAN
Vietnam Airlines VN-1542
16:15
DIN
17:20
HAN
Vietnam Airlines VN-8205
11:55
DAD
13:15
HAN
Bamboo Airways QH-122
16:35
DAD
17:55
HAN
Vietnam Airlines VN-7160
20:00
DAD
21:20
HAN
Bamboo Airways QH-128
13:30
VDH
14:40
HAN
Vietnam Airlines VN-1590
14:30
TBB
16:20
HAN
Vietnam Airlines VN-1650
14:25
VDH
15:25
HAN
Bamboo Airways QH-1242
10:30
SGN
12:45
HAN
Pacific Airlines VN-6010
12:45
DAD
14:05
HAN
Pacific Airlines VN-6076
05:45
SGN
07:55
HAN
Bamboo Airways QH202
07:05
SGN
09:15
HAN
Bamboo Airways QH204
10:50
SGN
13:00
HAN
Bamboo Airways QH224
13:25
SGN
15:25
HAN
Bamboo Airways QH240
14:55
SGN
17:05
HAN
Bamboo Airways QH242
17:10
SGN
19:20
HAN
Bamboo Airways QH244
18:10
SGN
20:20
HAN
Bamboo Airways QH246
21:00
SGN
23:10
HAN
Bamboo Airways QH280
12:50
UIH
14:30
HAN
Vietnam Airlines VN-1622
17:40
SGN
19:35
HAN
Pacific Airlines VN-6018
23:00
SGN
01:10
HAN
Bamboo Airways QH292
14:45
DAD
16:05
HAN
Vietnam Airlines VN-7158