Cập nhật: 18-09-2021
Giờ bay Hãng bay Mã hiệu chuyến bay Ngày bay
06:30
SGN
09:05
HAN
Pacific Airlines VN-6002
10:00
SGN
12:10
HAN
Vietnam Airlines VN-210
12:35
SGN
15:10
HAN
Pacific Airlines VN-6012
13:00
SGN
15:10
HAN
Vietnam Airlines VN-260
14:40
SGN
16:55
HAN
Pacific Airlines VN-6014
19:20
SGN
21:25
HAN
Pacific Airlines VN-6020
20:30
SGN
22:55
HAN
Pacific Airlines VN-6022
21:30
SGN
23:25
HAN
Pacific Airlines VN-6024
05:45
SGN
07:55
HAN
Bamboo Airways QH202
07:05
SGN
09:15
HAN
Bamboo Airways QH204
10:50
SGN
13:00
HAN
Bamboo Airways QH224
13:25
SGN
15:25
HAN
Bamboo Airways QH240
14:55
SGN
17:05
HAN
Bamboo Airways QH242
17:10
SGN
19:20
HAN
Bamboo Airways QH244
18:10
SGN
20:20
HAN
Bamboo Airways QH246
21:00
SGN
23:10
HAN
Bamboo Airways QH280
10:10
HUI
11:30
HAN
Vietnam Airlines VN-1542
13:00
BMV
14:20
HAN
Vietjet Air VJ492
15:40
BMV
17:25
HAN
Vietjet Air VJ494
12:30
DIN
13:35
HAN
Vietnam Airlines VN-8203
08:05
PQC
10:10
HAN
Vietjet Air VJ442
09:45
PQC
11:50
HAN
Vietjet Air VJ458
12:25
PQC
14:25
HAN
Vietjet Air VJ454
13:30
PQC
15:35
HAN
Vietjet Air VJ452
17:10
PQC
19:15
HAN
Vietjet Air VJ456
18:35
PQC
20:40
HAN
Vietjet Air VJ498
18:50
PQC
20:55
HAN
Vietjet Air VJ446
20:05
PQC
22:05
HAN
Vietjet Air VJ450
15:30
DLI
17:25
HAN
Vietnam Airlines VN-1574
08:25
DLI
10:15
HAN
Vietjet Air VJ408
09:25
DLI
11:15
HAN
Vietjet Air VJ414
16:05
DLI
18:15
HAN
Vietjet Air VJ402
19:05
DLI
20:55
HAN
Vietjet Air VJ404
22:00
DLI
23:50
HAN
Vietjet Air VJ412
23:15
DLI
01:05
HAN
Vietjet Air VJ406
13:30
DAD
14:50
HAN
Vietnam Airlines VN-168
18:40
DAD
20:00
HAN
Pacific Airlines VN-6088
13:30
VDH
14:40
HAN
Vietnam Airlines VN-1590
08:20
UIH
09:55
HAN
Vietjet Air VJ432
14:45
UIH
16:25
HAN
Vietjet Air VJ434
18:35
UIH
20:15
HAN
Vietjet Air VJ430
13:20
TBB
14:55
HAN
Vietjet Air VJ448
07:15
SGN
09:15
HAN
Pacific Airlines VN-6004
13:00
BMV
14:45
HAN
Vietnam Airlines VN-1602
10:30
SGN
12:45
HAN
Pacific Airlines VN-6010
23:00
SGN
01:10
HAN
Bamboo Airways QH292
13:35
PQC
15:45
HAN
Vietnam Airlines VN-1232
12:45
DAD
14:05
HAN
Pacific Airlines VN-6076
19:35
DAD
20:55
HAN
Pacific Airlines VN-6090
06:50
SGN
09:15
HAN
Pacific Airlines VN-6032
17:40
SGN
19:35
HAN
Pacific Airlines VN-6018
07:05
SGN
09:15
HAN
Bamboo Airways QH-204
10:50
SGN
13:00
HAN
Bamboo Airways QH-224
13:25
SGN
15:25
HAN
Bamboo Airways QH-240
17:10
SGN
19:20
HAN
Bamboo Airways QH-244
21:00
SGN
23:10
HAN
Bamboo Airways QH-280
18:05
BMV
19:50
HAN
Bamboo Airways QH-1404
09:50
PQC
11:55
HAN
Bamboo Airways QH-1622
13:50
PQC
15:55
HAN
Vietjet Air VJ-452
16:25
PQC
18:30
HAN
Bamboo Airways QH-1624
17:55
PQC
20:00
HAN
Bamboo Airways QH-1626
09:35
DLI
11:25
HAN
Bamboo Airways QH-1422
20:00
DLI
21:50
HAN
Bamboo Airways QH-1424
07:25
DAD
08:45
HAN
Bamboo Airways QH-102
09:10
DAD
10:55
HAN
Vietjet Air VJ-506
10:05
DAD
11:25
HAN
Bamboo Airways QH-104
18:00
VDH
19:00
HAN
Bamboo Airways QH-1242
11:45
UIH
13:25
HAN
Bamboo Airways QH-1212
17:45
UIH
19:25
HAN
Bamboo Airways QH-1216
09:10
BMV
10:55
HAN
Vietjet Air VJ-492
14:30
TBB
16:20
HAN
Vietnam Airlines VN-1650
16:15
DIN
17:20
HAN
Vietnam Airlines VN-8205
16:15
SGN
18:35
HAN
Pacific Airlines VN-6016
13:45
UIH
15:20
HAN
Vietnam Airlines VN-7626
09:35
SGN
11:45
HAN
Vietjet Air VJ-140
13:00
SGN
14:55
HAN
Vietjet Air VJ-150
14:05
SGN
15:55
HAN
Vietjet Air VJ-136
15:10
SGN
17:15
HAN
Vietjet Air VJ-152
18:15
SGN
20:25
HAN
Vietjet Air VJ-158
19:35
SGN
21:45
HAN
Vietjet Air VJ-156
12:55
HUI
14:10
HAN
Vietjet Air VJ-568
09:20
DLI
11:00
HAN
Vietjet Air VJ-414
10:25
DLI
12:20
HAN
Vietnam Airlines VN-1572
15:05
DAD
16:35
HAN
Vietnam Airlines VN-172
16:40
UIH
18:20
HAN
Vietnam Airlines VN-1624