Số điện thoại hỗ trợ

1900 2605

Thông tin liên hệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc?

2827 Views
Dưới đây là thông tin chi tiết của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc

Địa chỉ: 123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230

Tel: +0082-02-720.5124/+0082-02-725.2487

Fax: +0082-02-720.4684/+0082-02-739.2064

Email: vietnamembassyseoul@gmail.com

Website : vnembassy-seoul.mofa.gov.vn

(Thông tin được cập nhật tháng 7/2019)

2827 Views

Các bài viết cùng chuyên mục

Hỏi đáp