Lâu đài Nagoya

Lâu đài Nagoya được xây dựng theo lệnh của Ieyasu Toyotomi,người đã thống nhất Nhật Bản trong thời kỳ phong kiến. Cùng với Lâu đài Himeji và Kumamoto, lâu đài Nagoya được xem như là một trong ba lâu đài vĩ đại của Nhật Bản. 

Lâu đài Nagoya được chia thành 4 khu vực: khu vực Nishinomaru,khu vực Ofukeimaru,khu vực Honmaru và khu vực Ninomaru. Mỗi khu vực có các tòa nhà của riêng biệt và được coi là tài sản văn hóa quan trọng và chắc chắn sẽ cho bạn một cảm nhận đặc biệt về quá khứ Nhật Bản.

Lâu đài không lớn như ở các nước bên Âu châu. Diện tích khoảng 400m2, có “giao thông hào” để ngăn chặn những vị khách không mời mà muốn đến gần. Chu vi khu vực xung quanh cung điện rất rộng, trồng toàn cây xanh. Kiến trúc đặc thù của cung điện có lẽ là mái cong được mô phỏng theo đuôi cá sư tử (lion fish).

Bên trong cung điện có hẳn một rạp chiếu phim 3D (ba chiều) để cho khách tham quan xem và hiểu hơn về lịch sử xây dựng cung điện Nagoya.