Du lịch MICE nổi bật 2022

Không tìm thấy tour nào với điều kiện lọc trên. Xin vui lòng dùng ít điều kiện lọc hơn!

Du lịch MICE cùng BestPrice

MICE là cách viết tắt của Meeting Incentive Conference Event trong tiếng Anh. Hiểu một cách đơn giản, du lịch MICE là hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. Hiện nay các doanh nghiệp, tổ chức dễ dàng đặt các tour du lịch MICE theo đa dạng các chủ đề như: tour du lịch kết hợp hội thảo, du lịch khen thưởng,…

Xem thêm

Hỏi đáp