(Zingnews.vn) Công ty lữ hành 'tái khởi nghiệp' sau dịch Covid-19

Sau khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam khả quan hơn, du lịch trong nước được đẩy mạnh, các doanh nghiệp lữ hành Việt nỗ lực “tái khởi nghiệp” và kỳ vọng chuyển mình.