(Cafef.vn) Doanh nghiệp du lịch kiên quyết không ngủ đông trong mùa covid-19 là ai?

Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch covid-19, gần 34.900 doanh nghiệp Việt Nam tạm thời đóng cửa, hoặc đăng ký giải thể. Không lùi bước, Công ty du lịch BestPrice quyết tâm “không ngủ đông” giai đoạn này.