Đài Bắc

Đài Bắc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đài Loan.Đại hoạc Quốc lập Đài Loan  nằm tại Đài Bắc, cũng như bảo tàng cổ cung quốc lập, vốn là nơi có một trong những bộ sưu tập cổ vật và thư họa Trung Hoa lớn nhất trên thế giới. Đài Bắc được coi là một thành phố toàn cầu, và là một phần của một vùng kỹ nghệ chính. Tàu hỏa, tàu cao tốc, quốc lộ, sân bay và các tuyến xe khách kết nối Đài Bắc với tất cả các nơi khác trên toàn Đài Loan.

Các điểm đến tương tự Đài Bắc